Ditjes en datjes uit de Gemeenteraad.

Komende weken heeft de gemeenteraad een paar grote onderwerpen op zijn bord liggen.  Het centrumplan en de tarieven van vuilnis. Om met het laatste te beginnen. Hier is natuurlijk al veel over gezegd.

Vorige week zijn de initiatiefnemers van de petitie, tegen een pasjes systeem, bij de wethouder op bezoek geweest. En wat kregen ze te horen. Dat ze het bij het verkeerde eind hadden. En of de initiatiefnemers dit wilde gaan uitleggen aan hun achterban. Merkwaardig, vind u niet?

Dan het centrumplan. Er ligt een mooi ontwerp (schetsplan). Maar ook hier maakt Natuurlijk Belang zich toch behoorlijk zorgen. Want er hangen een paar onderwerpen boven de markt, waarvan wij ons afvragen of dit wenselijk is.  Namelijk, het keienveld bebouwen. (waar nu de poffertjeskraam staat). En het groene veldje aan de dorpsstraat. Dit alles om het plan te financieren.  Zo ook wordt er gesproken over nieuwbouw van het Rabobank gebouw. Wij zullen ons zeer kritisch hierin opstellen.  Het mag natuurlijk niet gebeuren, dat het kampje alsnog vol wordt gebouwd. 

Dan iets heel anders. Natuurlijk Belang neemt afscheid van Allan Blom als raadslid. Allan vond het tijd om het stokje over te dragen aan Pia Verheul. Pia was al fractie assistent, en is nu beëdigd als raadslid. 

Jacques Bos

Fractievoorzitter Natuurlijk Belang

Sportief Ouder-Amstel in Coronatijd

In deze pandemie en zelfs voor deze pandemie zijn veel inwoners van Ouder-Amstel sportief bezig is. Met name aan de Wethouder Koolhaasweg is het een druk sportief gebeuren.

Helaas heeft het Amstelbad geen openstelling voor winterzwemmen maar het terrein wordt wel beschikbaar is gesteld voor de dansers van DFC en de Taekwon Do lessen. Het buitensportparkje Calisthenics en het Axel Koenders Fitpark (voorheen de beweegtuin) krijgen dagelijks sportievelingen die zich in het zweet werken. Elke maandagochtend is onder begeleiding in het Fitpark een sportgroepje bezig.  Een goed initiatief is de wandelestafette “Geef het wandelstokje door” onder het mom ontmoet eens een buurtgenoot op een andere manier. Met dit estafettestokje kan een ander uitgenodigd worden voor een lange of korte wandeling of een ommetje, het maakt niet uit. Het is een leuke en gezonde manier om met elkaar in contact te komen.

Sinds kort is men begonnen met het aanleggen van een jeu de bouleslaan bij het Rembrandtpark aan de Wethouder Koolhaasweg binnenkort kan jong en oud kan dit gaan beoefenen.
Ouder-Amstel zorgt op sportief gebied goed voor hun inwoners. Het is belangrijk om na deze pandemie het buitensporten te behouden en indien mogelijk uit te breiden.

Pia Verheul
Natuurlijk Belang

ZUINIG OP GROEN

Het is leeg aan de Zuidkant van de A9. Voor de noodzakelijke verbreding van de weg moesten duizenden bomen sneuvelen. Noodzakelijk? Ja, want van een weg, waarop doorgereden wordt, komt minder vervuiling dan van één waarop tweemaal daags files staan.

En, de bomen komen terug. Daar, waar geen ruimte is voor herplant, kan de gemeente op andere plaatsen bomen planten, betaald met het geld, dat Rijkswaterstaat vergoedt als compensatie voor de bomenkap langs de A9.

Daarom een oproep aan de inwoners van Ouder-Amstel om aan Natuurlijk Belang voorstellen te doen voor plekken, waar meer bomen een verbetering van de leefomgeving zou zijn. Nee, niet de eigen achtertuin.

GROEN DOEN

Extreme buien, afgewisseld met extreme hitte. We hebben het de afgelopen jaren mee gemaakt. Stedelijke gebieden met alleen maar steenbestrating houden de hitte vast en worden zogenaamde hotspots, waar het zo’n 5 tot 7 graden warmer is dan op het platteland. Op kleine schaal in de directe woonomgeving kan daar iets tegen gedaan worden. In de buurgemeente Amsterdam is dankzij “onttegelen” inmiddels een halve hectare tuin ontdaan van trottoirtegels. Het daarvoor teruggekeerde groen zorgt voor verkoeling en frisse lucht. Ook neemt het water op bij hevige regen, zodat de straten niet blank komen te staan. De gemeente komt de tegels zelfs thuis ophalen.

Wat kan onze gemeente hier mee? De aanstaande grootschalige ontwikkelingen moeten zorgvuldig beoordeeld worden op het aspect waterberging en op zijn minst met groene daken gedekt worden. We moeten er voor waken, dat deze ontwikkelingen geen negatieve invloed op de omgeving hebben en dat het groene karakter van onze gemeente behouden blijft.

Natuurlijk Belang doet groen. Doet u mee?

Dolf.van.Muyden@Ouder-Amstel.nl / Natuurlijk Belang

“Wat nu?”

In deze gekke tijden hoor ik regelmatig de vraag. “Wat nu?” En dat is een goede vraag. Een paar voorbeelden: Er is asbest ontdekt in het gezellenhuis, en stadsherstel kan het weghalen niet betalen. “Wat nu?” Het Kampje moet worden opgeknapt, maar er is niet voldoende geld voor. “Wat nu?” En op de vraag “Wat nu?”, zou de politiek een antwoord moeten hebben. En het antwoord is dan vaak. “We hebben geen geld.” Maar ja, als je het geld besteed aan plannen waar onze inwoners niet om hebben gevraagd, dan is het snel op. Zoals geld stoppen in een investeringsfonds. Ik heb het volgende al vaker gezegd. Betrek de inwoners erbij als je plannen maakt. Een voorbeeld. Er moet een nieuwe school gebouwd worden. (De Amstelschool en het ’t Kofschip). De wethouder (D66) maakt hiervoor allerlei plannen. En wat gebeurt er. De inwoners/ouders voelen zich overvallen. Dezelfde wethouder was 11 jaar geleden tegen de bouw van de Hekman school op de locatie langs de A9. Je zou toch denken dat deze wethouder zich dat nog zou herinneren. Toen wilde ze dat er geluisterd werd naar ouders en inwoners. En nu niet? Mijn vraag is dan ook “Wat nu?”

Jacques Bos 

Fractievoorzitter Natuurlijk Belang

Facelift voor het Centrum van Ouderkerk

Sinds 2018 ben ik fractie assistent bij Natuurlijk Belang. Er zijn inmiddels veel zaken die spelen in de gemeente zoals een tekort aan huizen voor jongeren, de bouw van de Nieuwe Kern waar volkstuinhuisjes voor moeten wijken, drugsoverlast aan de Molenkade, renovatie van het Gezellenhuis en nog meer lopende zaken. Maar nu wil ik het hebben over het Centrumplan.

Natuurlijk Belang vindt dat het Beschermde Dorpsgezicht Ouderkerk aan de Amstel na tientallen jaren soebatten die facelift dient te krijgen die het verdient. Daartoe dient de gemeente te investeren en niet zo weinig ook. Eensgezind dienen alle politieke partijen hiertoe de handen ineen te slaan, gezamenlijk, coalitie- én oppositiepartijen. Dát is de wens van Natuurlijk Belang.

Het Beschermde Dorpsgezicht is rijk aan cultuur en kent vele mooie plekjes maar gedurende vele decennia is deze ruimte van water, dijken en land ernstig verwaarloosd. Als er niets gebeurt zal ons nageslacht zich kapot schamen, niet in de laatste plaats van wat ouders en voorouders hebben nagelaten. Natuurlijk Belang is voor een gezonde financiering. Dit betekent eerst: geen geld besteden aan plannen die niet noodzakelijk zijn, zoals “MRA invest” (370.000 euro), een investeringsfonds. Niet nodig nu.
Zo ook kan gekeken worden naar de verkoop van de begraafplaats “Karssenhof”. In het uiterste geval kan er geleend worden, maar dat heeft niet de voorkeur van Natuurlijk Belang, want dan stijgen de lokale lasten ook.

Al eerder heeft Natuurlijk Belang aan de Raad en het College van B&W kenbaar gemaakt dat met de vele geldverslindende ruimtelijke projecten in het vooruitzicht, het goed zou zijn serieus te laten onderzoeken of geld lenen op korte termijn verantwoord is.

Geef het Beschermde Dorpsgezicht Ouderkerk aan de Amstel de noodzakelijke en reeds lang verwachte facelift. Voor een mooi leefbaar Ouderkerk.

Pia Verheul

Iets Anders

Even iets heel anders. Het gezellenhuis in Ouderkerk aan de Amstel gaat naar stadsherstel. Dit rijksmonument, dat jaren lang niet is onderhouden, wordt door de stichting stadsherstel gekocht. Stadsherstel heeft jarenlange ervaring met het renoveren van (rijks)monumenten. En gaat het gezellenhuis nu ook onderhanden nemen. Natuurlijk Belang heeft zich voor deze ontwikkeling ingezet en is blij met dit mooie resultaat.
Ik vind aandacht voor onze monumenten in onze dorpen van groot belang.  Na de tweede wereldoorlog zijn een hoop monumenten verloren gegaan door de ontwikkeling van het gebied (aanleg van een weg, woningbouw etc ).  Met de komst van de Nieuwe Kern gaat het golf terrein “ Amsterdam Old Course” verloren.  Ook hier staat een mooi monument namelijk het clubhuis van Amsterdam Old Course. Dit is een ontwerp van de bekende Amsterdamse architect F.A. Warners en werd geopend op 13 april 1935. Wij willen dan ook dat dit gebouw behouden blijft in de Nieuwe Kern. Dan nog iets over de Nieuwe Kern. De gemeenteraad heeft ooit besloten dat er maximaal 4500 woningen mogen komen in dit te ontwikkelen gebied. Waarom? Om aansluiting te houden bij de twee dorpen van onze gemeente. Amsterdam en de andere grondbezitters zouden meer willen bouwen. Dat zou dan hoge torens betekenen. Natuurlijk Belang kan zich niet vinden in die ontwikkeling.  Wij zijn voor woningbouw en betaalbare woningen voor diverse groepen. Maar met respect voor het besluit van de gemeenteraad om tot maximum 4500 woningen te komen. Waardoor het gebied groen en levendig kan blijven. 

Jacques Bos,

Fractievoorzitter Natuurlijk Belang

TIJDELIJKE HALTE DUIVENDRECHT

Het college van B en W van Ouder-Amstel heeft op 9 januari 2018 besloten de raad kennis te laten nemen van onderzoeken naar een locatie nabij Station Duivendrecht voor een touringcarterminal. Op 1 februari 2018 is dit aan de raadscommissie Ruimte ter bespreking voorgelegd. Het busstation zou er moeten komen, omdat de huidige locatie, bij station Sloterdijk niet geschikt is om 1,2 miljoen passagiers en 70.000 bussen per jaar te ontvangen.

Daarnaast is de gemeente Amsterdam door de EU verplicht te zorgen voor een ITT, international touringcar terminal. Dus lost de gemeente Ouder-Amstel, na plannen voor nieuwe woningbouw en hotelontwikkelingen weer een probleem van Amsterdam op in Duivendrecht. En hoe tijdelijk is een busstation, waar Amsterdam 11 miljoen euro voor uittrekt, ook al heeft de grondeigenaar NS gesteld, dat de locatie hooguit 10-15 jaar beschikbaar is? Wordt het geld betaald door de passagiers van de touringcars, die volgens de cijfers maar voor een derde gevuld zijn? Op 3 maart 2020 heeft het college van B en W van Amsterdam ingestemd met de ontwikkeling van een ITT bij station Duivendrecht. In de stukken staat, dat de participatie en de communicatie voor het project door de gemeente Ouder-Amstel verzorgd wordt. Hoewel dit formeel niet de verantwoordelijkheid van onze gemeente is, verwachten we, dat het college de bewoners actief op de hoogte houdt.
Tot slot. Met de komst van de terminal maakt Natuurlijk Belang zich zorgen over overlast en mogelijke criminaliteit door de enorme toestroom van reizigers. Bij het exploiteren van deze belangrijke voorziening hoort ook de zorg voor het veilig en schoon houden er van.
Laten we daar met zijn allen op letten.

Dolf van Muyden / Natuurlijk Belang

De Nieuwe Kern groen hart van Ouder-Amstel

De Gemeente Ouder-Amstel wil het gebied van “De Nieuwe Kern” gaan ontwikkelen. Dit is het enige gebied waar voor onze Gemeente nog uitbreidingsmogelijkheden zijn. Een factor van belang is dat de grond van dat gebied eigendom is van de Gemeente Amsterdam en de NS.

Dit betekent dat  Ouder-Amstel moet overleggen en samenwerken met Amsterdam en de NS. Binnen dit gebied zijn er 4 volkstuinparken gevestigd, te weten Nieuw Vredelust, Ons Lustoord, Dijkzicht en de Federatie. Gezamenlijk gaat het wel om meer dan 600 volkstuinen. Verder is op het grondgebied ook nog de “Golfclub Amsterdam Old Course” gevestigd. Deze golfclub is in 1935 opgericht en is daardoor één van de oudste Golfbanen van Nederland.
Wij vinden het dan ook jammer dat deze wellicht moeten verdwijnen,  Zowel de Volkstuinen als de Golfclub geven in belangrijke mate het groene gezicht aan dit gebied.

In het te ontwikkelen gebied zijn 4.500 woningen (ca 12.000 bewoners) gepland. Het lijkt er op dat de grondeigenaren en dit college meer willen bouwen. Dit maximum was een harde eis van de gemeenteraad destijds.  ALLE partijen vonden dit belangrijk, om het gebied leefbaar te houden. 
Gaan wij hier dan ook weer hoge woontorens zien?  En grote hotels?  Wij zullen de wethouder houden aan het raadsbesluit van maximum 4.500 woningen.  Want dit is democratisch tot stand gekomen.
De nieuwe kern moet een autoluwe dorp worden. Met een mooi dorpsplein, wat past in het karakter van Ouder-Amstel. Natuurlijk Belang vind dat er goede fiets- en  wandel verbindingen naar Duivendrecht en Ouderkerk tot stand gebracht moet worden.  Zo kan de nieuwe kern uniek worden met goede verbindingen naar het openbaar vervoer, Amsterdam en de rest van Ouder-Amstel.

Allan Blom
Raadslid Natuurlijk Belang

Wij gaan voor Vertrouwen!

Dolf
Natuurlijk Belang kan zich in deze raadsperiode meer op Ouderkerk richten. Dit is te danken aan de 2e raadszetel en de uitbreiding van onze fractie met een Ouderkerkse inwoner. En natuurlijk zetten wij ons in samen met u voor onze hele gemeente.  Voor het vertrouwen van onze inwoners. 

Pia
Hoe een klein dorp groot kan zijn. Dankzij de inzet van het burgerinitiatief heeft de bomenkap ten behoeve van het benzinestation langs de A-9 aandacht gekregen in de Tweede Kamer. 
Een pluim is op zijn plaats voor alle bewoners die hier achter hebben gestaan via het burgerinitiatief. Wij vertrouwen op onze inwoners.   

Allan
Burgerparticipatie in welke vorm dan ook staat hoog in het vaandel van Natuurlijk Belang.  Samen met u kunnen wij problemen onder de aandacht van het College brengen. Dit schept vertrouwen.

Jacques
Er zijn mensen/raadsleden die zeggen dat je moet vertrouwen in de overheid.  Mooie gezegd. Echter blijkt uit ervaring dat je niet blindelings moet vertrouwen in een overheid. Zie de ervaringen met de belastingdienst, gezinnen die daardoor in grote problemen zijn gekomen.  En dat is precies waarom Natuurlijk Belang boven op het dossier Afval Pasjes zit. Wij zijn voor een minimale verzameling van gegevens bij dit pasjes systeem. 

Dit alles heeft te maken met vertrouwen. Heeft u vertrouwen? 
Natuurlijk Belang wenst iedereen mooie feestdagen en een gezond 2020.

Verbreding A.9.

                                                          

Ouder-Amstel wordt geconfronteerd met het Tracébesluit van maart  2011, om Rijksweg A9 te gaan verbreden. Volgens deskundigen is deze ingreep noodzakelijk om de doorstroming naar de A 10 en A 2 te verbeteren. Natuurlijk Belang realiseert  zich dat het College van B & W  hier niet veel meer aan kan doen, althans zo lijkt dit. Het gaat wel om de zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor de leefbaarheid van mens, dier en plant en toenemende luchtvervuiling.

Zo ook is er sprake van een vestiging van een tankstation richting de A.2. Los van het feit dat een tankstation meer verkeerslawaai en luchtvervuiling met zich meebrengt, kan dat ook gevaarlijke verkeers- situaties met zich meebrengen door het enkele feit dat de auto’ s en andere voertuigen de A9 weer op moeten terwijl er bijna meteen de afslag van de A2 richting Utrecht komt.

Deze situatie moet niet worden onderschat. Onze mening is dat een eventueel nieuw tankstation bij de A2 thuishoort en niet  bij dit korte stuk van de A9.

Het geschat aantal te kappen bomen was 14.000, nu worden getallen van 10.000 bomen genoemd. Dit aantal is door rijkswaterstaat in een schrijven vermeld.

Er is toegezegd dat de compensatie van bomen plaatsvindt door het planten van bomen met een forse stamdiameter en voldoende hoogte.  Wij zullen Rijkswaterstaat hier aan houden.

Zijn de eventuele gevolgen in een totaal ander klimaat perspectief daarvan ook afgewogen door Rijkswaterstaat?  En welke beschermende maatregelen worden er genomen om de op te lopen schade tot het minimum te beperken?

Natuurlijk Belang is tegen bomenkap
Natuurlijk Belang is tegen een benzinestation

Allan Blom

Natuurlijk Belang

Pasjes, Prívacy en Burgerparticipatíe

Als mens heb ik een positieve kijk op het leven. En heb je hoop dat het college met voorstellen komt waarbij nagedacht wordt over wat onze inwoners er van zouden vinden. En dat men heeft geleerd uit het verleden. Maar helaas ben ik teleurgestelcl. Want er ligt een lelijk plan met een pasjes systeem voor het inzamelen van afval.

Wij denken dat het makkelijker kan voor onze inwoners, namelijk met een anonieme prepaid kaart, net als de anonieme OV-chipkaart. Want de overheid hoeft helemaal niet te weten wanneer en wie afval weg brengt. Natuurlijk Belang denkt in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Wat ons betreft krijgen de inwoners een keuze, net als bij de OV-chipkaart.

Natuurlijk Belang is uiteraard voor goede afvalscheiding. En wij denken graag mee om tot een goede oplossing te komen. Ook missen wij de burgerparticipatie. Eerst vragen wat onze inwoners hier van vinden.

Natuurlijk Belang is voor een makkelijke en betaalbare oplossing voor de inwoners, samen met de inwoners, voor inwoners. Wat vind u?

Een mooie zomer gewenst.

Jacques Bos

Fractievoorzitter

Zuinig op je inwoners.

Natuurlijk Belang vindt schoon, heel en veilig begrippen van wezenlijk belang, als het gaat om de openbare ruimte. Dit geldt in  het bijzonder voor fiets- en voetpaden, waarover in onze gemeente terecht klachten zijn geuit door inwoners. Het is daarom heel goed, dat na veel vijven en zessen de voor het fietsverkeer belangrijke ader de Slinger in Duivendrecht is opgepakt. Geen losliggende tegels meer of risico onderuit te gaan doordat een voorwiel een sleuf pakt.

De mooie woorden over participatie, waar het college sinds het stranden van de plannen voor het Kampje de mond vol van heeft, worden weersproken door de werkelijkheid. In Duivendrecht was voor de herontwikkeling van Entrada al meer dan twee jaar een adviesteam actief, dat in goede samenwerking met de ontwikkelaar WONAM optrok. In de laatste vergadering gaf de gemeente te kennen, dat de huidige adviesgroep voor Entrada opgeheven wordt. Een duidelijke reden werd niet gegeven. Voor een nieuwe adviesgroep mogen alleen inwoners van Duivendrecht zich aanmelden. Hun aanmelding wordt beoordeeld door de gemeente en degenen, die geselecteerd worden, mogen hun inbreng leveren binnen de kaders van ‘adviseren plus’. Dit laatste is een trede op de door de gemeente gehanteerde participatieladder.

Dit nieuws kreeg bij Natuurlijk Belang de aandacht door een persbericht van een inwonersgroep genaamd ‘Duivendrecht in Balans’. In dit persbericht wordt gesproken over schijnparticipatie. Natuurlijk Belang wil hierover geen oordeel vellen, maar raadt de gemeente met klem aan dit sentiment niet te negeren. Wees transparant en zuinig op betrokken inwoners en vertegenwoordigers van belangengroepen, die bereid zijn een positieve inbreng te leveren.

Dolf van Muyden

Daar praten we niet over.

Als geboren en getogen Ouderkerkse heb ik de afgelopen jaren het dorp ruimtelijk zien veranderen. Wat betreft de toekomst van mijn mooie dorp ben ik ontzettend blij dat de laatste tijd dorpsgenoten aan College van Burgemeester en Wethouders hebben laten horen hoe zij denken over de gang van zaken betreffende mogelijke ruimtelijke veranderingen zoals over het Centrumplan Ouderkerk. De fractie van Natuurlijk Belang heeft haar mening samen met de PvdA op 31 januari 2019 op niet mis te verstane wijze kenbaar gemaakt. Als Ouderkerkse maak ik mij dus grote zorgen over waar dat heengaat met het Centrumplan Ouderkerk.

Als fractieassistent houd ik mij bezig met vraagstukken behorend tot het sociaal domein. Onderdeel is het dossier hulpverlening, een kwestie waar huislijk geweld en kindermishandeling toe behoort. Zaken waarover het in het openbaar moeilijk praten is. Dat is ook wel begrijpelijk want het betreft veelal geweld achter de voordeur. Dat is privé en daar blijf je als overheid vanaf. Deze overheidsbenadering is gelukkig aan het kantelen als gevolg van zeer ernstige toename van huiselijk geweld en kindermishandeling in Ouder-Amstel en omliggende gemeenten. Zelfs in die mate dat de gemeenteraad eind januari unaniem besloten heeft voor huislijk geweld en kindermishandeling de capaciteit hulpverlening uit te breiden. Meer geld dus!

Daar praten we Ja, hoor ik u nu al denkend vragen, is in deze kwestie meer geld en middelen wel de enige en de juiste oplossing. Nee, natuurlijk niet, maar het kan, met de nadruk op kan, er toe bijdragen dat op de allereerste plaats deskundige hulpverlening aan kwaliteit wint want die moet beslist beter. Blijft de vraag of daarmee toegang tot kwalijke privéaangelegenheden zal verbeteren. Natuurlijk Belang heeft de indruk van wel maar ook op het terrein van voorkomen lijkt nog veel winst te behalen. De  gemeente zal daarin moeten investeren. Niet alleen met woorden maar vooral in daden waar op het sociale vlak voorbeeldgedrag uitgedragen wordt.

Ik zal handhaven

Als het woord handhaven valt denken inwoners sowieso aan politie en (geld)boetes voor fout parkeren, te hard en onder invloed rijden etcetera. Bij ondernemers is dat niet anders. Overtredingen van rookverbod in het café, ondermaatse hygiëne in de keuken, verkoop van bedorven vlees leiden tot proces verbaal en fikse boete(s). Speciale speurneuzen jagen daarmee met de wet in de hand regelovertredende inwoners en ondernemers vaak de stuipen op het lijf. Maar ja om samen te kunnen leven zijn regels nodig en juiste toepassing ervan is acceptabel. Veiligheid en gezondheid voor iedereen staat voorop.

De gemeente heeft ook te maken met regels. Maar de gemeente houdt zich niet altijd aan die rechtsregels. Denk bijvoorbeeld aan het zomaar kappen van bomen, niet toegestaan bepaald gebruik van percelen grond. En wat zijn dan de sancties voor de gemeente?

Dat meten met twee maten is onrechtvaardig.

Constateringen dat het College zich bij uitvoering van haar diensten en producten niet aan geschreven (en ongeschreven regels) houdt zijn er voldoende.

In Duivendrecht: bomenkap in het Zonnehofpark, gezondheidscentrum in In de Pelmolen,  aktiviteitengebruik van het nieuwe Dorpshuis, ‘Belgische’ dakkapellen aan de straatkant van Rijksstraatweg-Zuid.

In Ouderkerk a/d Amstel: calamiteitenpolder De Ronde Hoep, bestemmingsplan Buitengebied Noord,  evenementen in het recreatiegebied Ouderkerkerplas zoals de ‘Modder Maniakken’ en mogelijk Cirque du Soleil.

Natuurlijk Belang krijgt signalen dat als per abuis fouten worden gemaakt bij toepassing van regels daar niet of nauwelijks door de gemeente met handhaving op gereageerd wordt.

Natuurlijk kun je als gemeente het niet iedereen naar de zin maken. Wel kun je samen met inwoners en ondernemers zoeken naar mogelijkheden om elkaar te vinden om vervolgens te bespreken wat wel en niet haalbaar is. Een Samenwerkend Ouder-Amstel, dat is waar Natuurlijk Belang zich hard voor maakt, zodat Handhaven niet resulteert in Gedogen en Gefrustreerde Inwoners.

Allan Blom

Entrada

Tot de woonkern Duivendrecht behoort het kantorenpark Entrada uit de jaren negentig. Dit gebied wordt begrensd door de metro- en spoorlijnen, de ringweg A 10, de flat Jupiter met het Blookermeer en de flat Neptunus van Zonnehof en de Van der Madeweg.

Op grond van zeer grote leegstand maakte het college al aan het einde van de vorige raadsperiode aan kantooreigenaren en – beheerders op Entrada kenbaar dat zij aldaar permanente beschikbaarheid van leegstaande kantoren voor huisvesting jongeren en ouderen wilde en dat de deur van het college om hierover te praten open stond.

Dit uitnodigende signaal aan eigenaren en beheerders van Entrada leidde ertoe dat projectontwikkelaar Wonam, die drie van de zeven kantoorgebouwen in eigendom heeft, in gesprek is gegaan met het college.

Op initiatief van Wonam kon de projectontwikkelaar in samenwerking met de gemeente in 2017 werken aan een stedenbouwkundige visie om ontwikkeling van woningbouw en daarbij behorende voorzieningen op Entrada mogelijk te maken. Zo transformeert Wonam in de Amsterdamse Poort in Amsterdam-Zuidoost een kantoorgebouw naar een wooncomplex.

Binnen de context van deze ruimtelijke ontwikkeling wil Natuurlijk Belang grote waardering uitspreken voor de Werkgroep Openbare Ruimte van de Welzijnsorganisatie Coherente en de Vrienden van Duivendrecht. Beide Duivendrechtse vrijwilligersorganisaties hebben op de achtergrond bergen werk verzet.

Op 14 december 2017 neemt de gemeenteraad kennis van het feit dat Wonam een door meerdere belanghebbenden gedragen stedenbouwkundige visie heeft opgesteld over de transformatie van Entrada naar een stedelijk woongebied.

Onder de voorwaarden van een goed woon- en leefklimaat, goede sociale veiligheid en sociale cohesie, een voor de locatie passende verhouding tussen programma-bouwhoogte-dichtheid welke rekening houdt met de menselijke maat, een adequaat voorzieningenniveau, een goede balans met woonkern Duivendrecht in programmering en infrastructuur, duurzaamheid in bouw en inrichting en nader onderzoek te doen naar alle als uitgangspunten geformuleerde aspecten van het stedenbouwkundig plan, stemt de gemeenteraad ook in met de transformatie.

Voorts besloot de gemeenteraad dat mogelijke hoogbouw uitsluitend langs het trein- en metrospoor en aan de zijde van de A10 gerealiseerd mag worden.

In Duivendrechts belang zal Natuurlijk Belang de ontwikkelingen van het Entrada gebied nauwgezet volgen.

Allan Blom, Fractievoorzitter

Toerisme – welkom of niet welkom?

Toeristen zijn er in alle varianten: van geïnteresseerde natuur- en historieliefhebbers tot actievelingen in de wandel-fiets- en watersport. Verder zijn er terrasgenieters en gourmands en evenementen bezoekers. Ouder-Amstel voldoet helemaal aan hun wensen, vooral in de dagrecreatie. Al eeuwenlang is langs en in de buurt van de Amstel recreëren heel populair.

Met een alsmaar aanzwellend toerisme in Amsterdam is het logisch om toeristen onze kant op te lokken. Daarom worden er mooie initiatieven ontwikkeld en uitgeprobeerd. Aantrekkelijke kleurrijke folders zijn verspreid. Wie wil nu niet naar onze groene landelijke omgeving met  weids poldergebied, gezellige horeca, interessante historische locaties en sportieve mogelijkheden? Waar ter wereld is temidden van een authentieke dorpskern een wereldberoemde begraafplaats als Beth Haim met twee uitzonderlijk fraaie kerkgebouwen? Waar vind je nog originele lintbebouwing te beginnen bij de Dom van Duivendrecht en vanaf daar architectuur in alle verscheidenheid uit de 20e eeuw? Juist, elke kern van onze prachtige gemeente heeft iets te bieden aan een veeleisende toerist. Op welke wijze kunnen we nog meer toeristen aanmoedigen de grote stad achter zich te laten?

Echter in deze gesprekken gaat het ook over overlast veroorzakende toeristen inclusief Airbnb en rolkoffers. Dat willen we niet, blijkt dan. Over de ‘loktoeristen’ en om hen te verleiden is al veel bedacht. Bij ons liggen de ‘Roots van Amsterdam’, hier is het 1.000 jaar geleden begonnen: verhalen bij een schitterend erfgoed  dat nu, mede dankzij Natuurlijk Belang, in gemeentelijk beleid eindelijk de waardering en conservering krijgt die het verdient.

Over de nu toenemende en overnachtende toeristen en dat harmonieus met de bewoners van Ouder-Amstel te laten samengaan is nog werk aan de winkel.  Natuurlijk Belang wil zich daarom inzetten voor toerisme vastgelegd in een duurzaam en constructief gemeente-beleid. Natuurlijk Belang gaat zich daarvoor in de komende Raadsperiode hard maken.

Allan Blom

Een derde bezwaarschriftprocedure -> blauwe zone ’t Ven

In 2014 werd betaald parkeren in het Amstel Business Park op grondgebied Ouder-Amstel ingevoerd wat al eerder in het Amsterdamse deel van het Amstel Business Park had plaatsgevonden.

Dat leidde in Duivendrecht tot verdringingseffecten omdat in de woonkern gratis parkeren nog mogelijk was uitgezonderd enkele locaties aan het eind van de Rijksstraatweg en aan de Astronautenweg.

Achtereenvolgens zijn er in diverse delen van Duivendrecht  blauwe zones gekomen om de parkeeroverlast te beperken. Nu is het gebied bij de Biesbosch en ’t Ven aan de beurt.

De grote parkeeroverlast duurt daar al veel te lang en wordt in het bijzonder veroorzaakt door medewerkers van ‘De Bascule’. Na niet aflatend aandringen van Natuurlijk Belang heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) tot invoering van een blauwe zone besloten.

Er zijn toen plannen gemaakt, die niet de goedkeuring van de bewoners hadden. De bewoners hebben zelfs tot tweemaal toe op de uitvoering ervan bezwaren ingediend en beide keren zijn de inwoners in het gelijk gesteld. Echter verbijstering alom wanneer in het definitief collegevoorstel blijkt dat aan de geuite bewonersbezwaren nauwelijks tegemoet gekomen wordt. De ‘uitvoeringsorganisatie’ krijgt vervolgens van het college de opdracht de blauwe zone aan te leggen zoals in het definitieve plan op een tekening/kaart van de Biesbosch en ’t Ven is aangegeven.

Natuurlijk Belang vindt het onbegrijpelijk dat de ‘de uitvoeringsorganisatie’ niet ter plekke de mogelijkheden c.q. onmogelijkheden heeft bekeken en in gebreke is gebleven met de inwoners te communiceren.

Voorspelbaar zijn niet alleen toegenomen ergernis maar ook frustraties bij bewoners. Daar kan ook nog bij opgeteld worden een nieuwe bezwaarschriftprocedure en extra onnodige ambtelijke inzet.

Het lijkt erop dat college en ‘uitvoeringsorganisatie’ het belang van communiceren nog steeds onderschatten. Daar is zeker sprake van bij een blauwe zone Biesbosch en ’t Ven.

Allan Blom

Verkeersveiligheid Rijksstraatweg

De Rijksstraatweg is te beschouwen als levensader van Duivendrecht. Op weg naar Amsterdam maakte zelfs Napoleon gebruik van deze  doorgangsroute. Natuurlijk Belang vindt dat de verkeersveiligheid te weinig aandacht krijgt.  Anno 2017 kent de Rijksstraatweg kruispunten met gevaarlijke situaties voor zowel overstekend als doorgaand rijverkeer.

Daarbij spelen de aan beide zijden van de Rijksstraatweg gelegen fietspaden een prominente rol bij ongelukken met fietsers en regelmatig voorkomende bijna aanrijdingen met diezelfde “langzame” verkeersdeelnemers.

Komend van Amsterdam geven met name de kruispunten Rijksstraatweg met Berkenstraat en vlak daarna met  Kloosterstraat aanleiding tot hachelijke situaties.

Automobilisten komend uit Berkenstraat en/of Kloosterstraat moeten sowieso bedachtzaam het voetgangers- en fietspad oprijden voor een goed verkeersoverzicht van de Rijksstraatweg. Daar komt nog bij het probleem van de bushaltes. Deze wachthuisjes zorgen voor een extra onoverzichtelijke verkeerssituatie echter verplaatsen ervan is geen optie. Dorpsbewoners zijn blij met het feit dat er in elk geval een bus rijdt, dat dient zo te blijven en dus moet  de automobilist daar rekening mee houden.

Bij veiligheid nabij de Rijksstraatweg speelt bovendien de breedte van Berkenstraat en  Kloosterstraat een bijzondere rol. Voor twee tegemoetkomende auto’s met  aan beide zijden geparkeerde auto’s zijn deze straten gewoon te smal om elkaar op natuurlijke wijze te passeren met als gevolg dat de kruispunten met  de Rijksstraatweg nog eens extra gevaarlijke  verkeerssituaties opleveren want in de achteruit. De verkeersdoorstroming van de Rijksstraatweg is niet veilig.

Verderop bij  Burgemeester van Damstraat doet dit probleem zich ook voor. Kortgeleden was het daar echt raak. Een automobilist had te weinig zicht en reed het voetpad op. Een fietser schrok, viel en liep een gebroken enkel op.

Verkeersveiligheid op alle kruispunten van  de Rijksstraatweg vindt Natuurlijk Belang zeer belangrijk. Onderzoek naar invoering éénrichtingsverkeer van de kruisingsstraten dient zo snel mogelijk plaats te vinden.

Allan Blom

’t Reijgersbosch

Regelmatig vragen Duivendrechters  naar de toekomst van het voormalige verzorgingstehuis ’t Reijgersbosch. Gelukkig kan daar nu snel meer duidelijkheid over komen. Zo heeft de eigenaar, Woonzorg Nederland, begin dit jaar aan het college kenbaar gemaakt het pand voor een periode van tien jaar geschikt te willen maken voor het huisvesten van jongvolwassenen, statushouders en jongeren met begeleiding.Betrek de inwoners bij de plannen voor ’t Reijgersbosch
Naar de mening van Natuurlijk Belang voor het college bij uitstek de gelegenheid om inwoners van de dorpskern nu eens echt via interactie en dialoog of coproductie te laten participeren.

Het verzoek van Woonzorg Nederland kent afwijkingen op het Bestemmingsplan Duivendrecht. Over afwijkingen dient het college met de gemeenteraad en met Duivendrechters van gedachten te wisselen. Helaas is dat richting inwoners niet gebeurd. Wel heeft het college op grond van  bevoegdheden in maart besloten het verzoek van Woonzorg Nederland in te willigen. Het lijkt bestuurlijk hinken op jongerenhuisvesting wat voorrang heeft gekregen op het bestuurlijk handelen en toepassen van regels  Bestemmingsplan Duivendrecht. Het collegebesluit lijkt realistisch en tegemoet  te komen aan de wens van jonge woningzoekenden in de eigen gemeente. Op deze bestuurlijke lijn zit ook de gemeenteraad. De raad heeft namelijk begin maart informatie ontvangen en werkbezoeken gebracht aan het huidige ’t Reijgersbosch en het A.H. Gerhardhuis wat omgezet is voor jongerenhuisvesting. Echter  daarmee is het in strijd handelen met regels Bestemmingsplan Duivendrecht niet van de baan. Natuurlijk Belang vindt dat de gemeenteraad  deze bestuurlijke problematiek moet aanpakken. Voornoemd probleem kan zich zomaar weer voordoen.

Statushouders en betrek ook hier de inwoners
Natuurlijk Belang vindt het voorts van groot belang dat zorgvuldige aandacht wordt besteed aan statushouders en  jongeren met begeleiding.

Betreffende de statushouders heeft de centrale overheid voor Ouder-Amstel een taakstelling opgelegd. Vanaf april moeten dit jaar nog 25 statushouders geplaatst worden. Huisvesting van deze mensen dient eerlijk over de gehele gemeente plaats te vinden.


Opvang van asielzoekers in Nederland

Natuurlijk Belang maakt zich binnen de coalitie, zoals u van ons kunt verwachten, altijd  hard voor dat inwoners op tijd betrokken worden.  Ook voor deze twee dossiers!

Allan Blom

Dossier Ouderkerkerplas

Als raadslid word ik geconfronteerd met een vorm van zigzag beleid inzake het evenementendossier van de gemeente Ouder-Amstel.

* Een definitief (?) collegevoorstel van 8 november van in totaal wel 150 pagina’s waarin voor Natuurlijk Belang het onderdeel “Recreatiegebied Ouderkerkerplas” zeer belangrijk is;

* Op 17 november komt B&W met een memo aanpassing gemeentelijk evenementenkader. Kennelijk waren niet alle wensen van de Klankbordgroep Ouderkerkerplas meegenomen;

* Vervolgens publiceert het Weekblad voor Ouder-Amstel op 23 november op de voorpagina reacties van de wethouder en de Klankbordgroep Ouderkerkerplas over het op te stellen evenementenbeleid. Terwijl op de achterpagina een groep betrokken bewoners een dringende oproep richt aan alle inwoners naar de commissievergadering van 8 december te komen;

* In de avond van 23 november komt B&W met weer een memo. Dit gaat over bevoegdheden bij kader en regels bij gemeentelijke evenementen;

* Donderdag 24 november bericht het college op de gemeentelijke website dat  Cirque du Soleil geschrapt is uit het evenementenkader.

Is met burgerparticipatie wel met voldoende respect omgegaan?

Komt het soms door het Groengebied Amstelland aan welk bestuursorgaan beheer en onderhoud over de Ouderkerkerplas is toevertrouwd? En is dit vertrouwen wel terecht als  Groengebied Amstelland in haar programmering voor de Ouderkerkerplas accenten legt op nieuwe grote evenementen zoals Cirque du Soleil, horecaontwikkeling en verduurzaming?

Er wordt zowel naar inhoud als naar daarover gemaakte afspraken niet écht naar wensen van burgers gehandeld. En dat valt in het evenementendossier Ouderkerkerplas wel heel erg rauw op de maag. In het bijzonder voor de leden van de Klankbordgroep want die zijn door het voortijdig uitbrengen van een definitief collegevoorstel buitenspel gezet. Nog maar niet te spreken over de gemeenteraadsleden omdat die geconfronteerd worden met zigzag verwerking van vele omissies.

Is dit raadsvoorstel wel rijp voor besluitvorming door de gemeenteraad?

Allan Blom

Erfgoed doet er nu toe!

Iets meer dan 2 jaar geleden schreven we in het programma van Natuurlijk Belang dat wij een gemeentelijk monumentenbeleid willen zien om het authentieke en karakteristieke in onze dorpskernen voor latere generaties te behouden. Hiermee sloot Natuurlijk Belang aan op de decennia oude wens van veel inwoners uit onze gemeente. In de politiek kwam dat goed uit omdat wij deel gingen uitmaken van de coalitie en deze wens in het Coalitieakkoord opgenomen is. Er kwam vaart in en onder de bezielende leiding van wethouder  Marian van der Weele is een beleidsvisie ontstaan die, zoals bleek op de informatieavond van 11april jl. zeer positief door de aanwezigen werd ontvangen.

In het verleden is het ontbreken van een gemeentelijk monumentenbeleid fataal geweest voor historisch belangrijke objecten. Denk aan boerderij Nooit Gedacht aan de Rijksstraatweg, boerderij Landzicht aan de Holendrechterweg en het karakteristiek landschappelijk weidegebied in Duivendrecht dat overigens ternauwernood gered kon worden.

Als de gemeenteraad na het zomerreces dit concept Gemeentelijk  Monumentenbeleid goedkeurt, beschikken we als één van de laatste gemeenten in Noord-Holland eindelijk over mogelijkheden om te behouden en te redden.

Inmiddels wordt druk nagedacht welke monumenten op de gemeentelijke lijst moeten komen. Op 11 april 2016 bleek dat eigenaren van eventuele monumenten best trots zijn om genomineerd te worden. Wonen in een monument, deel uitmaken van een ensemble gebouwen dat bewonderd wordt vanwege het historisch culturele, genieten van industrieel erfgoed in een landelijke omgeving met de wetenschap er zoveel mensen een plezier mee te doen, ook voor later: hoe leuk is dat? Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten in Ouder-Amstel is een manier om het verleden toekomst te geven.

Natuurlijk Belang volgt de uitvoering van dit beleid in het belang van onze leefomgeving inclusief die van onze erfgenamen natuurlijk op de voet.  

Allan Blom   

Samen maken we Ouder-Amstel?

Niet voor het eerst probeert het gemeentebestuur de inwoners meer actief te betrekken bij het maken van beleid en/of werkzaamheden in de eigen woonomgeving. Tot ongeveer 2008 volgen vanaf publieke tribunes vele inwoners politieke vergaderingen wat zelfs leidt tot een nota met een ladder waarvan treden aangeven tot hoever invloed van inwoners op het gebied van bijvoorbeeld parkeren, ruimte en cultuur mogen gaan.

Inwoners zijn hierover zo enthousiast dat tientallen zich nog datzelfde jaar opgeven om mee te doen. Ze kunnen direct aan de slag. Echter tijdens het doen, doemden obstakels op. Voor de meeste vrijwillig(st)ers belangrijke redenen de pijp aan Maarten te geven. Bijna alle aangepakte activiteiten mislukken.

Natuurlijk Belang is nieuwsgierig naar antwoorden op vragen zoals:

Welke kosten zijn er voor de burgerparticipatie sinds 2008 gemaakt?
Wat heeft het instrument burgerparticipatie op maat opgeleverd?
Is de kwaliteit van het bestuursbeleid verbeterd?
Wat is er met inbreng van actieve inwoners sinds 2008 gebeurd?
Hoe is de planning van de diverse klussen verlopen?
Hoe is de communicatie met afgehaakte (actieve) inwoners verlopen?
Zijn verwachtingen goed gemanaged?
Wat hebben de verschillende werkvormen concreet opgeleverd?

Inmiddels is het eind 2015. Op de publieke tribune zitten tijdens de behandeling van de nota ‘Samen maken we Ouder-Amstel’ geen inwoners. Waar zijn ze? Zitten ze thuis? Waarom? Nou, hun vertrouwen in de volksvertegenwoordiging is weg, omdat door het gemeentebestuur afstand is gecreëerd.

In Duivendrecht denken de inwoners daarbij vooral aan het onnodig kappen van bomen in het Zonnehof. Voorts speelt problematiek van dakkapellen op een monumentaal stuk aan de Rijksstraatweg, het beheer van het dorpshuis, gegoochel met parkeerplaatsen bij de apotheek, etc.

In Ouderkerk aan de Amstel spelen onder andere problemen bij de Burg. Stramanweg, verwoeste natuur rond/nabij de Ouderkerkerplas.

Natuurlijk Belang vindt de nota wolkenfietserij, maar de realistische elementen uit de nota kunnen als leidraad dienen bij het werk aan een Samenwerkend Ouder-Amstel. Natuurlijk Belang zal zich hierbij op positieve wijze blijven inzetten. Allan Blom

Antoniushoeve: realisatie speerpunt Natuurlijk Belang!

Na jarenlange strijd kan de vlag uit voor het behoud van beide boerderijen aan het eind  van de Rijksstraatweg en zal de voormalige Sophia’s  Hoeve, thans de prachtig gerestaureerde  Wintershoven, gezelschap krijgen van een even mooie buurman: alle benodigde vergunningen om restauratiewerkzaamheden aan de Antoniushoeve te starten zijn binnen!

Het is een ode aan het historisch karakter van Oud-Duivendrecht: een langgerekt dorp met oorspronkelijke lintbebouwing:  kerken en boerderijen aan weerskanten van de Rijksstraatweg, met daarachter landerijen. Dankzij enkele historische gebouwen is dit goed zichtbaar.

Komend vanaf de Kloosterstraat, waar het Clarissenklooster stond en op de hoek het biljartcafé Brugzicht de Rijksstraatweg begroet, staan aan weerszijden huizen in Amsterdamse Schoolstijl, destijds gezien als chique woningen voor de deftige medemens. Tussen deze woningen en het schoolmeestershuis bij de protestantse kerk, ligt iets van de weg af de ruime boerenhoeve van de familie Mattijsen. De kerk, met daarachter d’ Oude School, vormt een ontroerend enclavetje, dat herinnert aan tijden van petten en klompjes, zoals het gevangenisje daar schuin tegenover onmiskenbaar de tijd van Swiebertje en Bromsnor terugbrengt, toen Saartje nog met de hand koffie zette.

Naarmate de huidige Rijksstraatweg ten einde loopt, groeit de nostalgie. Wie kan zonder verwondering de prachtige witte boerderij Mijn Genoegen passeren? De huizen ertegenover genieten een fraai uitzicht op een kostbaar stukje, bijna verdwenen boerenleven.

Eetcafé Lotgenoten is een oude paardenuitspanning op de plek, waar eeuwen geleden al horeca bestond! Deze eetgelegenheid en kleine arbeidershuisjes daartegenover lijken een wedstrijdje “wie heeft het mooiste uitzicht” te doen.

Een kroon op het historisch erfgoed van Duivendrecht is het ensemble van bovengenoemde boerderijen met de Urbanuskerk, waarvan twee majestueuze torens trots lijken te zeggen: hier staan wij en hier blijven we staan! Een onwaarschijnlijk fraai stukje Oud-Duivendrecht, dat eindelijk behouden lijkt voor de toekomst!

Allan Blom