Pasjes Afval. Natuurlijk Belang zegt nog steeds Nee!

Kort geleden heeft de gemeenteraad een presentatie gekregen over het pasjes systeem voor Afval.  En wat bleek. Anonieme pasjes zijn heel makkelijk in te regelen. Iets wat Natuurlijk Belang graag wil ter bescherming van de privacy van onze inwoners. Geef de inwoners een keuze.  Wel zal de aanschaf van het pasje zelf hoger liggen. Vergelijkbaar als bij de anonieme OV chipkaart.  Natuurlijk Belang vindt dat de prijs van een tik het zelfde moet zijn. Onafhankelijk welk pasje je hebt. Liever hebben we helemaal geen pasjessysteem. En anders anonieme pasjes, als dit systeem er perse moet komen. 

Over de afval tikken gesproken. Wethouder Axel Boomgaars van GroenLinks heeft nog niet gezegd hoeveel een tik gaat kosten.  En daar maken wij ons veel zorgen over.  Op dit moment heeft onze gemeente een goede afval scheiding. Namelijk: Restafval, Plastic Metaal en Drinkpakken (PMD), GFT, papier en glas. Maar dit gaat veranderen. De PMD wordt niet meer apart ingezameld. Terwijl de belofte was dat deze altijd nog kon worden ingeleverd op de werf. 

Of te wel, de PMD komt bij het restafval.  Dat gaat u veel geld en ongemak kosten. Want dat is per gezin een behoorlijke hoeveelheid extra vulling. En dus meer tikken.  En dan wordt er door de wethouder gezegd dat de vervuiler betaald.  Maar hebben inwoners wel een keuze?  Als ik de supermarkt inloop, dan zit alles in plastic verpakkingen, alleen groente en fruit kan ik in papieren verpakkingen krijgen.

Ook bleek bij de presentatie dat er een nieuwe aanbesteding komt voor een nieuwe afvalverwerker.  Dat is het uitgelezen moment om ons goede afvalsysteem te handhaven. En het de inwoners zo makkelijk mogelijk te maken. Namelijk inzetten op nascheiding bij de afvalverwerker. De afvalverwerker kan dit namelijk heel goed. Daarom vinden wij dat er nu een pauze moet komen met betrekking tot het invoeren van een duur pasjessysteem. En mocht er toch een pasjessysteem komen, wat niet onze voorkeur heeft, dan met anonieme pasjes en PMD inzamelen op de werf. 

Natuurlijk Belang komt dan ook met een motie voor anonieme pasjes, samen met Ouder-Amstel Anders, PvdA en D66.  Ook hebben wij een pauze motie. Nu geen duur pasjessysteem invoeren maar wachten tot de nieuwe aanbesteding. Deze dienen wij samen in met Ouder-Amstel Anders en de PvdA. 

Jacques Bos
Fractievoorzitter Natuurlijk Belang. 

Wat gaat er gebeuren op de Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht?

Natuurlijk Belang krijgt berichten binnen over megalomane plannen voor woningbouw op Rijkstraatweg 125 (voormalig audiobedrijf Mattijsen)

Bouwvolume; 2500 m2 en tot maximaal 60, en parkeergelegenheid op eigen terrein. Er zijn minstens 5 woonlagen is berekend.

Wat betekent dat wel niet voor omringend groen? Kan dat niet slimmer ontworpen worden met behoud van delen van de boerderij? En een mooie groene omgeving?

De participatie van de inwoners ging tot nog toe alleen over architectuurstijlen. Dat stelt teleur. De inwoners willen aansluiting in stijl, volume, authenticiteit passend bij wat er aan de oostzijde al staat. Je zou denken dat de gemeente ondertussen geleerd zou hebben van het betrekken van inwoners bij het maken van plannen die hun leefomgeving raakt. 

Juist ook omdat straks een bestemmingsplan ter beoordeling bij de gemeente terecht komt

In de komende commissie Ruimte (18 februari) zal Natuurlijk Belang daarom hierover vragen stellen.

Jacques Bos, Fractievoorzitter NB
Jacques.bos@ouder-amstel.nl

ZUINIG OP GROEN

Het is leeg aan de Zuidkant van de A9. Voor de noodzakelijke verbreding van de weg moesten duizenden bomen sneuvelen. Noodzakelijk? Ja, want van een weg, waarop doorgereden wordt, komt minder vervuiling dan van één waarop tweemaal daags files staan.

En, de bomen komen terug. Daar, waar geen ruimte is voor herplant, kan de gemeente op andere plaatsen bomen planten, betaald met het geld, dat Rijkswaterstaat vergoedt als compensatie voor de bomenkap langs de A9.

Daarom een oproep aan de inwoners van Ouder-Amstel om aan Natuurlijk Belang voorstellen te doen voor plekken, waar meer bomen een verbetering van de leefomgeving zou zijn. Nee, niet de eigen achtertuin.

GROEN DOEN

Extreme buien, afgewisseld met extreme hitte. We hebben het de afgelopen jaren mee gemaakt. Stedelijke gebieden met alleen maar steenbestrating houden de hitte vast en worden zogenaamde hotspots, waar het zo’n 5 tot 7 graden warmer is dan op het platteland. Op kleine schaal in de directe woonomgeving kan daar iets tegen gedaan worden. In de buurgemeente Amsterdam is dankzij “onttegelen” inmiddels een halve hectare tuin ontdaan van trottoirtegels. Het daarvoor teruggekeerde groen zorgt voor verkoeling en frisse lucht. Ook neemt het water op bij hevige regen, zodat de straten niet blank komen te staan. De gemeente komt de tegels zelfs thuis ophalen.

Wat kan onze gemeente hier mee? De aanstaande grootschalige ontwikkelingen moeten zorgvuldig beoordeeld worden op het aspect waterberging en op zijn minst met groene daken gedekt worden. We moeten er voor waken, dat deze ontwikkelingen geen negatieve invloed op de omgeving hebben en dat het groene karakter van onze gemeente behouden blijft.

Natuurlijk Belang doet groen. Doet u mee?

Dolf.van.Muyden@Ouder-Amstel.nl / Natuurlijk Belang