Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (Raadsvergadering 24 september)

In de Raadsvergadering van 24 september stonden o.a. 2 belangrijke onderwerpen op de agenda, te weten het Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel en de gemeentelijke deelname in (private) Invest MRA.
Bij de bespreking van het eerste punt heeft Natuurlijk Belang 2 amendementen ingediend. 
Het eerste amendement had betrekking op  een zinsnede in het document waardoor de indruk gewekt zou kunnen worden dat de Gemeenteraad altijd akkoord is met elke ontwikkeling rondom Het Kampje. Ons voorstel was om dit te veranderen en door de tekst iets aan te passen waardoor de gemeenteraad de intentie uit wilt spreken op termijn altijd bereid te zijn medewerking te verlenen. Dit amendement is door de volledige (minus de VVD) Raad aangenomen. Natuurlijk Belang is hier blij mee, dit geeft de gemeenteraad genoeg ruimte om plannen te kunnen beoordelen.
Een tweede amendement ten aanzien van het missen van een financiële paragaaf in het bouwstenen  document over de uitvoering, heeft ondanks dat een aantal Raadsleden hier de noodzaak wel van inzagen het niet gehaald.

Natuurlijk Belang zal dan ook in de volgende fase van het centrum plan hier heel alert op blijven en het blijven volgen.

Een ander belangrijk onderwerp dat de agenda stond was de deelname Invest MRA. Wij vinden het eigenlijk veel te vroeg om nu al een bedrag (370.000 euro)  hiervoor vrij te maken. Het zou naar ons idee beter zijn om hier naar te kijken als de begroting voor komend jaar gemaakt wordt. Niet dat Natuurlijk Belang hier tegen zou zijn, maar om nu al zo’n groot bedrag te lenen, dat geld kan nu beter gebruikt worden. Helaas heeft ons voorstel het niet gehaald.

Natuurlijk Belang

Facelift voor het Centrum van Ouderkerk

Sinds 2018 ben ik fractie assistent bij Natuurlijk Belang. Er zijn inmiddels veel zaken die spelen in de gemeente zoals een tekort aan huizen voor jongeren, de bouw van de Nieuwe Kern waar volkstuinhuisjes voor moeten wijken, drugsoverlast aan de Molenkade, renovatie van het Gezellenhuis en nog meer lopende zaken. Maar nu wil ik het hebben over het Centrumplan.

Natuurlijk Belang vindt dat het Beschermde Dorpsgezicht Ouderkerk aan de Amstel na tientallen jaren soebatten die facelift dient te krijgen die het verdient. Daartoe dient de gemeente te investeren en niet zo weinig ook. Eensgezind dienen alle politieke partijen hiertoe de handen ineen te slaan, gezamenlijk, coalitie- én oppositiepartijen. Dát is de wens van Natuurlijk Belang.

Het Beschermde Dorpsgezicht is rijk aan cultuur en kent vele mooie plekjes maar gedurende vele decennia is deze ruimte van water, dijken en land ernstig verwaarloosd. Als er niets gebeurt zal ons nageslacht zich kapot schamen, niet in de laatste plaats van wat ouders en voorouders hebben nagelaten. Natuurlijk Belang is voor een gezonde financiering. Dit betekent eerst: geen geld besteden aan plannen die niet noodzakelijk zijn, zoals “MRA invest” (370.000 euro), een investeringsfonds. Niet nodig nu.
Zo ook kan gekeken worden naar de verkoop van de begraafplaats “Karssenhof”. In het uiterste geval kan er geleend worden, maar dat heeft niet de voorkeur van Natuurlijk Belang, want dan stijgen de lokale lasten ook.

Al eerder heeft Natuurlijk Belang aan de Raad en het College van B&W kenbaar gemaakt dat met de vele geldverslindende ruimtelijke projecten in het vooruitzicht, het goed zou zijn serieus te laten onderzoeken of geld lenen op korte termijn verantwoord is.

Geef het Beschermde Dorpsgezicht Ouderkerk aan de Amstel de noodzakelijke en reeds lang verwachte facelift. Voor een mooi leefbaar Ouderkerk.

Pia Verheul

Besteden wij 370.000 euro aan het Kampje?

Het college van B&W, GroenLinks wethouder Boomgaars, wil 370.000 euro lenen voor MRA invest.  Dit is een investeringsfonds voor de regio.  Waarbij ondernemers met duurzame initiatieven, geld uit dit fonds kunnen krijgen. Natuurlijk Belang vind dit nu niet nodig. Er zijn namelijk andere potjes voor dit soort initiatieven.  En ziet daarom liever dat dit geld besteedt wordt aan het centrum plan van OuderKerk.  
Er ligt een mooi plan gemaakt door onze inwoners. En dat moet eerst worden uitgevoerd voordat er geld besteedt wordt aan allerlei andere zaken. 

Jacques Bos

Natuurlijk Belang