Natuurlijk Belang stemt tegen aanpassingen evenementenbeleid

Natuurlijk Belang vindt dat er een evenwichtig evenementenbeleid zou moeten zijn in onze mooie groene gemeente. Het college heeft tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019 voorgesteld om 15 kleine evenementen extra toe te staan aan de Ouderkerkerplas. Natuurlijk Belang heeft aangegeven dat deze uitbreiding bij de Ouderkerkerplas onwenselijk is en heeft tegen het collegevoorstel gestemd.  Een meerderheid van de raadsleden vond dit helaas niet en heeft het voorstel van het college aangenomen.

Gang van zaken centrumplan Ouderkerk a/d Amstel

Op donderdag 31 januari 2019 heeft Natuurlijk Belang, samen met de Partij van de Arbeid,  een motie van treurnis ingediend bij de gemeenteraad.

Natuurlijk Belang vindt het namelijk belangrijk dat het vertrouwen van de inwoners van onze dorpen volledig wordt hersteld. En er een frisse nieuwe start gemaakt moet worden maken met het centrumplan. Bij een nieuwe start hoort ook een andere verantwoordelijk wethouder voor dit project. En dat is niet de huidige wethouder mevrouw Korrel (CDA).  Helaas heeft het college de signalen van inwoners niet opgepakt en wordt op de ingeslagen weg doorgegaan. Wat is aangepast is, dat er een andere wethouder is naast gezet, Boomgaars (Groen Links)

Natuurlijk Belang blijft samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen de ontwikkelingen met betrekking tot het centrumplan intensief volgen.

Ik zal handhaven

Als het woord handhaven valt denken inwoners sowieso aan politie en (geld)boetes voor fout parkeren, te hard en onder invloed rijden etcetera. Bij ondernemers is dat niet anders. Overtredingen van rookverbod in het café, ondermaatse hygiëne in de keuken, verkoop van bedorven vlees leiden tot proces verbaal en fikse boete(s). Speciale speurneuzen jagen daarmee met de wet in de hand regelovertredende inwoners en ondernemers vaak de stuipen op het lijf. Maar ja om samen te kunnen leven zijn regels nodig en juiste toepassing ervan is acceptabel. Veiligheid en gezondheid voor iedereen staat voorop.

De gemeente heeft ook te maken met regels. Maar de gemeente houdt zich niet altijd aan die rechtsregels. Denk bijvoorbeeld aan het zomaar kappen van bomen, niet toegestaan bepaald gebruik van percelen grond. En wat zijn dan de sancties voor de gemeente?

Dat meten met twee maten is onrechtvaardig.

Constateringen dat het College zich bij uitvoering van haar diensten en producten niet aan geschreven (en ongeschreven regels) houdt zijn er voldoende.

In Duivendrecht: bomenkap in het Zonnehofpark, gezondheidscentrum in In de Pelmolen,  aktiviteitengebruik van het nieuwe Dorpshuis, ‘Belgische’ dakkapellen aan de straatkant van Rijksstraatweg-Zuid.

In Ouderkerk a/d Amstel: calamiteitenpolder De Ronde Hoep, bestemmingsplan Buitengebied Noord,  evenementen in het recreatiegebied Ouderkerkerplas zoals de ‘Modder Maniakken’ en mogelijk Cirque du Soleil.

Natuurlijk Belang krijgt signalen dat als per abuis fouten worden gemaakt bij toepassing van regels daar niet of nauwelijks door de gemeente met handhaving op gereageerd wordt.

Natuurlijk kun je als gemeente het niet iedereen naar de zin maken. Wel kun je samen met inwoners en ondernemers zoeken naar mogelijkheden om elkaar te vinden om vervolgens te bespreken wat wel en niet haalbaar is. Een Samenwerkend Ouder-Amstel, dat is waar Natuurlijk Belang zich hard voor maakt, zodat Handhaven niet resulteert in Gedogen en Gefrustreerde Inwoners.

Allan Blom