Verbreding A.9.

                                                          

Ouder-Amstel wordt geconfronteerd met het Tracébesluit van maart  2011, om Rijksweg A9 te gaan verbreden. Volgens deskundigen is deze ingreep noodzakelijk om de doorstroming naar de A 10 en A 2 te verbeteren. Natuurlijk Belang realiseert  zich dat het College van B & W  hier niet veel meer aan kan doen, althans zo lijkt dit. Het gaat wel om de zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor de leefbaarheid van mens, dier en plant en toenemende luchtvervuiling.

Zo ook is er sprake van een vestiging van een tankstation richting de A.2. Los van het feit dat een tankstation meer verkeerslawaai en luchtvervuiling met zich meebrengt, kan dat ook gevaarlijke verkeers- situaties met zich meebrengen door het enkele feit dat de auto’ s en andere voertuigen de A9 weer op moeten terwijl er bijna meteen de afslag van de A2 richting Utrecht komt.

Deze situatie moet niet worden onderschat. Onze mening is dat een eventueel nieuw tankstation bij de A2 thuishoort en niet  bij dit korte stuk van de A9.

Het geschat aantal te kappen bomen was 14.000, nu worden getallen van 10.000 bomen genoemd. Dit aantal is door rijkswaterstaat in een schrijven vermeld.

Er is toegezegd dat de compensatie van bomen plaatsvindt door het planten van bomen met een forse stamdiameter en voldoende hoogte.  Wij zullen Rijkswaterstaat hier aan houden.

Zijn de eventuele gevolgen in een totaal ander klimaat perspectief daarvan ook afgewogen door Rijkswaterstaat?  En welke beschermende maatregelen worden er genomen om de op te lopen schade tot het minimum te beperken?

Natuurlijk Belang is tegen bomenkap
Natuurlijk Belang is tegen een benzinestation

Allan Blom

Natuurlijk Belang

Pasjes, Prívacy en Burgerparticipatíe

Als mens heb ik een positieve kijk op het leven. En heb je hoop dat het college met voorstellen komt waarbij nagedacht wordt over wat onze inwoners er van zouden vinden. En dat men heeft geleerd uit het verleden. Maar helaas ben ik teleurgestelcl. Want er ligt een lelijk plan met een pasjes systeem voor het inzamelen van afval.

Wij denken dat het makkelijker kan voor onze inwoners, namelijk met een anonieme prepaid kaart, net als de anonieme OV-chipkaart. Want de overheid hoeft helemaal niet te weten wanneer en wie afval weg brengt. Natuurlijk Belang denkt in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Wat ons betreft krijgen de inwoners een keuze, net als bij de OV-chipkaart.

Natuurlijk Belang is uiteraard voor goede afvalscheiding. En wij denken graag mee om tot een goede oplossing te komen. Ook missen wij de burgerparticipatie. Eerst vragen wat onze inwoners hier van vinden.

Natuurlijk Belang is voor een makkelijke en betaalbare oplossing voor de inwoners, samen met de inwoners, voor inwoners. Wat vind u?

Een mooie zomer gewenst.

Jacques Bos

Fractievoorzitter

Natuurlijk Belang is trots op burgerinitiatief

Natuurlijk Belang is trots op het burgerinitiatief tegen de bomenkap langs de A9. Vandaag waren wij aanwezig bij de overhandiging van de ruim 3.000 handtekeningen aan de burgemeester en wethouder.