Op donderdag 31 januari 2019 heeft Natuurlijk Belang, samen met de Partij van de Arbeid,  een motie van treurnis ingediend bij de gemeenteraad.

Natuurlijk Belang vindt het namelijk belangrijk dat het vertrouwen van de inwoners van onze dorpen volledig wordt hersteld. En er een frisse nieuwe start gemaakt moet worden maken met het centrumplan. Bij een nieuwe start hoort ook een andere verantwoordelijk wethouder voor dit project. En dat is niet de huidige wethouder mevrouw Korrel (CDA).  Helaas heeft het college de signalen van inwoners niet opgepakt en wordt op de ingeslagen weg doorgegaan. Wat is aangepast is, dat er een andere wethouder is naast gezet, Boomgaars (Groen Links)

Natuurlijk Belang blijft samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen de ontwikkelingen met betrekking tot het centrumplan intensief volgen.

Recommended Posts