Algemeen

Vereniging Natuurlijk Belang

Hoofdbestuur
Voorzitter:  M.J.F. Scheers
Secretaris/penningmeester G. Klaassen

Vestiging-, post- en mailadres
In de Watermolen 37 , 1115 GB Duivendecht
Mailadres: natuurlijkbelang@gmail.com

Bank-, BTW- en KvK nummer
IBAN nummer: NL05INGB0005405643
RSIN nummer: 821606712
Kamer van Koophandel: 34368427

Beloningsbeleid bestuurders en politieke vertegenwoordigers
Leden van het Hoofdbestuur ontvangen geen vergoeding van de partij behalve, zo nodig, een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.
Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform geldende wet- en regelgeving en het huishoudelijk reglement van de vereniging Natuurlijk Belang.