Archive for the ‘Column’ Category


 

 

Column: een derde bezwaarschriftprocedure -> blauwe zone ’t Ven

  In 2014 werd betaald parkeren in het Amstel Business Park op grondgebied Ouder-Amstel ingevoerd wat al eerder in het Amsterdamse deel van het Amstel Business Park had plaatsgevonden. Dat leidde in Duivendrecht tot verdringingseffecten omdat in de woonkern gratis parkeren nog mogelijk was uitgezonderd enkele locaties aan het eind van de ...
Read More

 

 

Column: verkeersveiligheid Rijksstraatweg

De Rijksstraatweg is te beschouwen als levensader van Duivendrecht. Op weg naar Amsterdam maakte zelfs Napoleon gebruik van deze  doorgangsroute. Natuurlijk Belang vindt dat de verkeersveiligheid te weinig aandacht krijgt.  Anno 2017 kent de Rijksstraatweg kruispunten met gevaarlijke situaties voor zowel overstekend als doorgaand rijverkeer.   Daarbij spelen de aan beide zijden ...
Read More

 

 

Column – ’t Reijgersbosch

  Regelmatig vragen Duivendrechters  naar de toekomst van het voormalige verzorgingstehuis ’t Reijgersbosch. Gelukkig kan daar nu snel meer duidelijkheid over komen. Zo heeft de eigenaar, Woonzorg Nederland, begin dit jaar aan het college kenbaar gemaakt het pand voor een periode van tien jaar geschikt te willen maken voor het huisvesten ...
Read More

 

 

Column: Dossier Ouderkerkerplas

  Als raadslid word ik geconfronteerd met een vorm van zigzag beleid inzake het evenementendossier van de gemeente Ouder-Amstel. * Een definitief (?) collegevoorstel van 8 november van in totaal wel 150 pagina's waarin voor Natuurlijk Belang het onderdeel “Recreatiegebied Ouderkerkerplas” zeer belangrijk is; * Op 17 november komt B&W met een memo ...
Read More

 

 

Column: Erfgoed doet er nu toe!

     Iets meer dan 2 jaar geleden schreven we in het programma van Natuurlijk Belang dat wij een gemeentelijk monumentenbeleid willen zien om het authentieke en karakteristieke in onze dorpskernen voor latere generaties te behouden. Hiermee sloot Natuurlijk Belang aan op de decennia oude wens van veel inwoners uit onze gemeente. ...
Read More

 

 

Column: Evenementen?

  Evenementen zijn in Ouder-Amstel een belangrijk politiek onderwerp geworden. Denk aan het gedoe bij de Ouderkerkerplas om de Dirty Maniacs en de interesse van Cirque du Soleil om vanaf 2018 ook gebruik te maken van deze unieke plek in de Amstelscheg.   Helaas heeft onze gemeente nog geen  evenementenbeleid vastgesteld. Dat betekent ...
Read More

 

 

Column: Ik zal handhaven

  Als het woord handhaven valt denken inwoners sowieso aan politie en (geld)boetes voor fout parkeren, te hard en onder invloed rijden etcetera. Bij ondernemers is dat niet anders. Overtredingen van rookverbod in het café, ondermaatse hygiëne in de keuken, verkoop van bedorven vlees leiden tot proces verbaal en fikse boete(s). ...
Read More

 

 

Column: Samen maken we Ouder-Amstel?

  Niet voor het eerst probeert het gemeentebestuur de inwoners meer actief te betrekken bij het maken van beleid en/of werkzaamheden in de eigen woonomgeving. Tot ongeveer 2008 volgen vanaf publieke tribunes vele inwoners politieke vergaderingen wat zelfs leidt tot een nota met een ladder waarvan treden aangeven tot hoever invloed van ...
Read More

 

 

Column: Antoniushoeve: realisatie speerpunt Natuurlijk Belang!

  Na jarenlange strijd kan de vlag uit voor het behoud van beide boerderijen aan het eind  van de Rijksstraatweg en zal de voormalige Sophia’s  Hoeve, thans de prachtig gerestaureerde  Wintershoven, gezelschap krijgen van een even mooie buurman: alle benodigde vergunningen om restauratiewerkzaamheden aan de Antoniushoeve te starten zijn binnen!   Het is ...
Read More