Natuurlijk Belang volgt herplanting van bomen in onze Gemeente.

De bomen die gekapt worden bij de A9 zouden herplant worden in onze gemeente. Niet voor niets is er onrust ontstaan onder de inwoners vanwege wethouderlijke uitspraken dat de ongeveer € 400.000,00, die over zijn na herplanting, voor onder andere openbaar groenonderhoud gebruikt kunnen worden. Natuurlijk Belang heeft naar aanleiding hiervan onmiddellijk kritische vragen gesteld aan het College. Het kan niet zo zijn dat de gedupeerden die in de nabijheid van de kaalgeslagen A9 wonen, onze dorpsgenoten, niet een optimale herplant krijgen tegen fijnstof, luchtverontreiniging en zo veel meer ongemak.
Terug dat geld naar waar het hoort. Dit geld moet gebruikt worden voor nieuwe bomen.  

Jacques Bos
Fractievoorzitter Natuurlijk Belang

Een Koude winter op komst, een kans gemist.

Een begroting waar je niet vrolijk van wordt. Een aantal jaren staat de financiën van onze gemeente onder druk.  En dan roepen we toch weer, maar we hebben toch een sluitende begroting?  En dat klopt. Maar dat staat los van het feit dat onze gemeente het niet goed doet. En elk jaar is er wel weer een excuus te vinden waarom dit zo is. Nu is dit excuus “corona”, en ja de kosten van corona hebben een effect. Maar los van corona heeft deze gemeente zijn huishoudboekje niet op orde. Helaas wordt de oude school, in Duivendrecht, te koop gezet om het huishoudboekje op orde te krijgen. Voor Natuurlijk Belang is het essentieel dat het monumentaal karakter bewaard blijft, van dit mooie pand. In het bedrijfsleven wordt er maandelijks gekeken wat de stand van zaken is ten aanzien van de financiën, een heel normaal gebruik. Toezichthouders eisen dit zelfs. In deze raad wordt er wat lacherig gedaan als je dit voorstelt.  Er wordt gezegd, we wachten wel tot er wat te melden valt. Maar dan is het meestal te laat. Goed koopmansgebruik zegt, let goed op je financiën, en wacht niet af.  Natuurlijk Belang vind dit al jaren. En roept dit al jaren. En dan mogen we aan het einde van het jaar bij de behandeling van de begroting, weer meepraten om te bezuinigen. Wij van Natuurlijk Belang vinden dit een kans gemist.

Jacques Bos
Fractievoorzitter Natuurlijk Belang