Overschot?

De jaarrekening laat een overschot zien.  Felicitaties op zijn plaats?  Nou nee. Het overschot komt namelijk niet door goed beleid. Maar door toevalligheden. Helaas gaat het geld nog steeds met bakken de deur uit. We hebben een coalitie die niet de hand op de knip weet te houden.

Plannen worden gemaakt zonder dat de inwoners er achter staan.  En we hebben een crisis die zijn effecten heeft op iedereen. Natuurlijk Belang vind dan ook dat in deze tijd geen plannen gemaakt moeten worden die veel geld kosten. We moeten (juist) onze inwoners en ondernemers ondersteunen. Een tijd geleden waren de woonlasten in onze gemeente een van de meest betaalbare. Nu zijn wij een van de duurste gemeentes geworden. Wat ons betreft gaat het dure pasjes systeem voor afval inzameling dan ook niet door. Daar hebben wij nu even geen geld voor.  En het invoeren van dit systeem geeft dan ook een verkeerd signaal af naar onze inwoners. Niet doen dus. Natuurlijk Belang zou graag samen met de gehele raad willen bekijken hoe de financiële huishouding op orde te krijgen.  Geen gekke plannen en het gezond verstand gebruiken.  En de lokale lasten niet meer verhogen.

Jacques Bos

Natuurlijk Belang

Aangenomen motie woningbouw in het Entrada

In de gemeenteraad van 2 juli j.l. hebben  Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders een motie ingediend met betrekking tot woningbouw in het Entrada gebied. Beiden partijen vinden namelijk dat het wel een “onsje minder mag”.
De inwoners in Duivendrecht maken zich namelijk zorgen over de woningbouw ontwikkeling op het Entrada terrein. Zoals de plannen er nu uitzien worden er grote torens gebouwd, die de leefbaarheid en woongenot niet tegoeden komen.  Daarom vinden Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders dat er minder hoog gebouwd moet worden.  Beide partijen hebben dan ook verzocht aan het college van Burgermeester en Wethouders, om met de ontwikkelaars van dit gebied te gaan kijken of dit mogelijk is.  Dit verzoek is aangenomen door bijna de gehele raad.

Jacques Bos en Paulette Koek-Baks

Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders