Persbericht Natuurlijk Belang uitstel pasjessysteem voor afval

Natuurlijk Belang heeft tijdens de raadsvergadering van 23 april jl. opgeroepen tot onderzoek naar andere mogelijkheden van afvalscheiding. De coalitie, aangevoerd door Groen Links, wil een duur en klantonvriendelijk pasjessysteem invoeren, waarbij er onvoldoende waarborgen zijn voor uw privacy. Groen Links wethouder Axel Boomgaars verzocht de raad om uitstel van dit pasjessysteem. Want er is  geen goede aanbieder en er moet nog van alles worden onderzocht.
We hebben drie jaar vertraging ondertussen met de invoering. Natuurlijk Belang is van mening dat dit een mooi moment is om alle opties met betrekking tot afvalscheiding te onderzoeken. Want er is in de tussentijd veel veranderd.
En dan ook speciale aandacht voor de privacy. Betaalbaar en klant vriendelijk. Helaas wilden de coalitie partijen dit niet. Een amendement dat we samen met Ouder-Amstel Anders hebben ingediend haalde het dan ook niet. 
Natuurlijk Belang zal zich blijven inspannen voor een betaalbaar systeem dat klant vriendelijk is.

Jacques Bos

Fractievoorzitter Natuurlijk Belang

TIJDELIJKE HALTE DUIVENDRECHT

Het college van B en W van Ouder-Amstel heeft op 9 januari 2018 besloten de raad kennis te laten nemen van onderzoeken naar een locatie nabij Station Duivendrecht voor een touringcarterminal. Op 1 februari 2018 is dit aan de raadscommissie Ruimte ter bespreking voorgelegd. Het busstation zou er moeten komen, omdat de huidige locatie, bij station Sloterdijk niet geschikt is om 1,2 miljoen passagiers en 70.000 bussen per jaar te ontvangen.

Daarnaast is de gemeente Amsterdam door de EU verplicht te zorgen voor een ITT, international touringcar terminal. Dus lost de gemeente Ouder-Amstel, na plannen voor nieuwe woningbouw en hotelontwikkelingen weer een probleem van Amsterdam op in Duivendrecht. En hoe tijdelijk is een busstation, waar Amsterdam 11 miljoen euro voor uittrekt, ook al heeft de grondeigenaar NS gesteld, dat de locatie hooguit 10-15 jaar beschikbaar is? Wordt het geld betaald door de passagiers van de touringcars, die volgens de cijfers maar voor een derde gevuld zijn? Op 3 maart 2020 heeft het college van B en W van Amsterdam ingestemd met de ontwikkeling van een ITT bij station Duivendrecht. In de stukken staat, dat de participatie en de communicatie voor het project door de gemeente Ouder-Amstel verzorgd wordt. Hoewel dit formeel niet de verantwoordelijkheid van onze gemeente is, verwachten we, dat het college de bewoners actief op de hoogte houdt.
Tot slot. Met de komst van de terminal maakt Natuurlijk Belang zich zorgen over overlast en mogelijke criminaliteit door de enorme toestroom van reizigers. Bij het exploiteren van deze belangrijke voorziening hoort ook de zorg voor het veilig en schoon houden er van.
Laten we daar met zijn allen op letten.

Dolf van Muyden / Natuurlijk Belang