Natuurlijk Belang tegen benzinestation/ bomenkap

Natuurlijk Belang is voor het behoud van het groene karakter van Ouder-Amstel en tegen het onnodig kappen van bomen. Dit wetende, waren burgers verbaasd over ons stemgedrag bij de behandeling van het bestemmingsplan verbreding A9.
In dit bericht proberen wij dit toe te lichten.
Allereerst probeerde Natuurlijk Belang de behandeling uit te stellen en de reactie van de minister op de Tweede Kamer motie af te wachten. Er bestaat namelijk nog een kleine kans, dat de minister deze motie, die het vervallen van het nieuwe tankstation inhoudt, naast zich neerlegt. In het amendement, dat we samen met de coalitiepartijen hebben ingediend, wordt de motie overgenomen. Het verbreden van de A9 ziet Natuurlijk Belang als een noodzakelijk kwaad. In de spits, vooral ’s ochtends, kruipt het verkeer van de A2 de A9 op. De belangrijkste oorzaak van de vertraging is de versmalling van vier naar drie rijstroken bij de Ouderkerker Plas. Het opheffen van deze bottleneck, namens ons het liefst gecombineerd met een verlaging van de maximumsnelheid van 100 naar 80 km/h, zal een significante vermindering van uitstoot met zich mee brengen. Doorrijdend verkeer, in combinatie met hogere schermen langs de A9, zorgt voor betere  luchtkwaliteit

Om het signaal af te geven aan de hogere overheid, dat Natuurlijk Belang de verbreding weliswaar nodig vindt, maar niet staat te springen om meer asfalt, is in de door ons aangevraagde hoofdelijke stemming bewust aangestuurd op een minimale meerderheid.

Jacques Bos, Fractievoorzitter

Natuurlijk Belang opent Watertappunt

NB bij watertappunt Dorpsplein

Natuurlijk Belang opent samen met wethouder De Reijke op het Dorpsplein in Duivendrecht het eerste watertappunt binnen de Gemeente. Fractievoorzitter Jacques Bos geeft aan: ‘Vanuit de Raad hebben we meerdere keren gevraagd om watertappunten in onze gemeente en zijn blij dat er nu twee geplaatst zijn”.

Wij gaan voor Vertrouwen!

Dolf
Natuurlijk Belang kan zich in deze raadsperiode meer op Ouderkerk richten. Dit is te danken aan de 2e raadszetel en de uitbreiding van onze fractie met een Ouderkerkse inwoner. En natuurlijk zetten wij ons in samen met u voor onze hele gemeente.  Voor het vertrouwen van onze inwoners. 

Pia
Hoe een klein dorp groot kan zijn. Dankzij de inzet van het burgerinitiatief heeft de bomenkap ten behoeve van het benzinestation langs de A-9 aandacht gekregen in de Tweede Kamer. 
Een pluim is op zijn plaats voor alle bewoners die hier achter hebben gestaan via het burgerinitiatief. Wij vertrouwen op onze inwoners.   

Allan
Burgerparticipatie in welke vorm dan ook staat hoog in het vaandel van Natuurlijk Belang.  Samen met u kunnen wij problemen onder de aandacht van het College brengen. Dit schept vertrouwen.

Jacques
Er zijn mensen/raadsleden die zeggen dat je moet vertrouwen in de overheid.  Mooie gezegd. Echter blijkt uit ervaring dat je niet blindelings moet vertrouwen in een overheid. Zie de ervaringen met de belastingdienst, gezinnen die daardoor in grote problemen zijn gekomen.  En dat is precies waarom Natuurlijk Belang boven op het dossier Afval Pasjes zit. Wij zijn voor een minimale verzameling van gegevens bij dit pasjes systeem. 

Dit alles heeft te maken met vertrouwen. Heeft u vertrouwen? 
Natuurlijk Belang wenst iedereen mooie feestdagen en een gezond 2020.